• garantgruppen
  • faktabild
  • Startsida
  • Om oss
  • Kontakt
  • Serviceomrade
  • Felanmalan
  • aaa

Certifiering och behörigheter


Service-Electra AB är företagscertifierat för att få arbeta med kyla, värmepumpar samt utföra årliga kontroller enligt Incerts krav med certifieringsnummer C1330.

Givetvis innehar även våra kyltekniker Incerts personliga kylcertifikat enligt gällande regler och lagstiftning på området.

Service Electra AB är även ackrediterat för tryckprovning enligt Swedacs föreskrifter med certifieringsnummer 5884.

Miljö och kvalitetsarbete utföres enligt FR2000.

Ansvarsförsäkring i LF S60-00592902-1.